Aanleg Fiber-Mix

De beste resultaten worden bereikt door een mengverhouding van 3 tot 4 Kg Fiber-Mix per m2 TOP-bodem toe te passen. Voor een standaard rijbak van 20×40 meter betekent dit dus een benodigde hoeveelheid van 2400 tot 3.200 Kg Fiber-Mix. Dit wordt in de bovenste 8 cm TOP-laag van de bodem gemengd met een rotorkopeg of bodemfrees.

De onderlaag van een bodem moet vlak, stabiel en voor een buitenpiste goed gedraineerd zijn. Voor de toplaag adviseren wij ongewassen zuigzand te gebruiken met een korrelgrote tussen de 130 en de 200 Mhu. Dit is zand met een laag slib gehalte. U kunt dit eenvoudig controleren door er in uw hand een balletje van te maken, het juiste zand wat een beetje vochtig is geeft een balletje wat niet uit elkaar valt. Van dit zand is een laag van 12 tot 15 cm (los gestort) nodig, waarvan na het inklinken circa 10 cm laagdikte overblijft. Zorg ervoor dat het zand goed vlak ligt en enigszins vast is aangereden.

Verdeel de totale oppervlakte in evenzo veel vakken als het aantal balen Fiber-Mix en plaats 1 baal in het midden van elk vak. Verwijder de banden en de plastic verpakking en maak de baal los met bijvoorbeeld een mestvork, zodat deze in kleinere brokken uit elkaar valt. Hierna kunt u met een tractor met rotorkop eg, zodanig afgesteld dat de rotorkop net boven het zand blijft, de Fiber-Mix gelijkmatig verdelen over de gehele bodem, zodat u in de rijbak een ‘deken’ van Fiber-Mix® op het zand heeft liggen.

Zodra dit goed verdeeld is stelt u de rotorkopeg zo af dat deze ± 5 cm diep in het zand zakt en door continue over het gehele oppervlak van de piste te rijden bereikt u een goede vermenging van het zand met de
Fiber-Mix. Tenslotte laat u de rotorkop eg nogmaals ± 5 cm dieper in het zand zakken, dus totaal 10 cm diep, en rijdt u net zo lang over de piste dat er overal een homogeen mengsel van zand en Fiber-Mix ontstaat van circa 10 cm dik.

Voor een goede binding van zand en Fiber-Mix en om stofvorming tijdens het mengen zoveel mogelijk te beperken is het aan te bevelen om de gehele piste goed nat te houden. In ieder geval moet na afloop van het mengen de gehele piste ruim gesproeid worden zodat de bodem zich kan ‘zetten’.